U příležitosti blížícího se Dne učitelů se dnes v Hradci Králové konalo setkání kantorů, kteří pedagogické práci zasvětili celý svůj profesní život. Koncert Boni pueri, který řídil sbormistr Jaroslav Šlais a na klavír doprovázel Robert Fuchs, provázela slovem zástupkyně ředitele Boni pueri Hana Musílková.
Vystoupení Boni pueri bylo malým poděkováním za stovky žáků a studentů, kterým se učitelé mnoho let s láskou věnovali.