Čtvrteční odpoledne patřilo v hotelu Baltaci ve Zlíně ocenění medailemi a kříži Českého svazu bojovníků za svobodu, který slaví 70. výročí svého založení. Součástí programu byl i koncert Českého chlapeckého sboru Boni pueri za řízení sbormistra Jaroslava Šlaise a klavírního doprovodu Roberta Fuchse.  Zazněla díla českých a německých klasiků a byl představen i poprvé nový „cestovatelský“ repertoár, který Boni pueri chystají na svá nadcházející turné.  Na pódiu se objevil také přední český saxofonista Felix Slováček.

Mezi vyznamenanými byli i zástupci České školní inspekce – ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, či hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, kteří byli oceněni Záslužným křížem. Dalšími pak mj. Oldřich Hájek, docent Fakulty informatiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nebo Radek Henner,ředitel Krajského vojenského velitelství Zlínského kraje. Akce, kterou vedl předseda Svazu bojovníků za svobodu plk. Jaroslav Vodička, se zúčastnili také váleční veteráni.

Jsem naprosto nadšen vystoupením těchto chlapců a mladých mužů. Jsou skvělí a práce jejich učitelů velmi záslužná. Vzpomněl jsem si na své mládí, kdy právě náše působení v Sokole, hrdost na svou zemi a odvaha překonávat překážky, nám pomohla válečné roky přežít,“ řekl válečný hrdina plk. Jan Hronek, který se v patnácti letech stal členem partyzánské skupiny Jana Žižky a byl vyznamenán generálem Klapálkem za chrabrost.

zlín 27

zlín 8 malý zlín 5 malý zlín 2 malý zlín 1 malý zlín 3 malý zlín 4 malý zlín 6 malý zlín 7 malý zlín 10 malý

zlín 26 malý zlín 25 malý zlín 22 malý zlín 23 malý zlín 17 malý zlín 13 malý zlín 12 malý zlín 11 malý zlín 14 malý