Matoušovy pašije 2018

Český chlapecký sbor Boni pueri provede s Českou filharmonií dílo hudebního génia Johanna Sebastiana Bacha Matoušovy pašije.  Čtyři komentované koncerty s výňatky Bachova díla symbolicky zazní v pražském Rudolfinu v období Velikonoc, nejvýznamnějšího křesťanského svátku, oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  Projekt spolupráce s Českou filharmonií na tomto díle začal na podzim loňského roku. Boni pueri právě chystali své další velké asijské turné, sbor měl po provedení díla Jana Václava Stamice a před sebou zkoušky ke studiu díla Leopolda Koželuha.  Krásné, ale velmi náročné Bachovo dílo však patří k nabídkám, které se neodmítají. 

„Bachovy Matoušovy pašije jsou pro mne doslova srdeční záležitostí, je to nejkrásnější dílo, které znám a jsem šťastný, že se další generace kluků k němu může přiblížit,“ říká Pavel Horák, který dílo v roli dirigenta provedl zejména v Holandsku více než padesátkrát.

Boni pueri připravili pro tento projekt osmdesát zpěváků, vystoupí se šesti sólisty a dvěma filharmonickými orchestry. Čtyři koncerty v historickém Rudolfinu budou komentovány. Slovem provází nejen ředitel vzdělávacích programů České filharmonie Petr Kadlec, ale sám dirigent Marko Ivanovič.