1. provedení Matoušových pašijí

První provedení Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha v podání Českého chlapeckého sboru Boni pueri za řízení dirigenta Pavla Horáka se konalo 18. října roku 1997. Pod jeho taktovkou se dílo ve dvojsborovém nastudování s Boni pueri, šesti sólisty a orchestru Musica Florea dočkalo zejména v Holandsku více než padesáti repríz. Na fotografiích jsou zachycena první jednání ředitele Boni pueri Pavla Horáka s manažerem Janem Toorem v Hradci Králové, plakát z provedení Matoušových pašijí v Hradci Králové i plakát a provedení v Holandsku.

Chlapci Českého chlapeckého sboru Boni pueri poprvé zpívali v tzv. zlatých krojích, které nahradily dosavadní vínové vestičky, šedé kalhoty a motýlky. Kroje navrhla holandská agentura. Kroj tvořily dvě části – bílá a tzv. zlatá s výšivkou na lemu. Provázely Boni pueri nejen při provádění Bachova díla, ale i na dalších  koncertech v Čechách i ve světě. „Zlaté kroje“, i když byly časem nahrazeny novějšími, jsou již více než dvě desetiletí jedním ze symbolů Českého chlapeckého sboru Boni pueri.