Rakousko 2019

Velkolepý mezinárodní muzikologický projekt „Češi ve Vídni“ úspěšně pokračuje. Český chlapecký sbor Boni pueri přijal prestižní pozvání velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Boni pueri vystoupí v Císařské hrobce k 200. výročí jmenování Rudolfa Jana Habsbursko-Lotrinského arcibiskupem olomouckým a provedou za řízení dirigenta Marka Štilce dílo slavného Čecha Leopolda Koželuha ve Wiener Karlskirche – Kostele sv. Karla Boromejského. Koncertu se zúčastní osobně paní velvyslankyně Ivana Červenková, J.Em. Christoph, kardinál Schönborn OP, arcibiskup vídeňský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, členové diplomatického sboru,  představitelé akademické obce, členové vlád obou zemí a zástupci česko – rakouských spolků.

Rudolf Jan – muž, jehož srdce bilo pro Olomouc – www.rudolfjan.cz