Karlskirche

Karlskirche, jinak také kostel Svatého Karla Boromejského, je hrdě označován jako největší barokní chrám na sever od Alp a skvost celé Vídně.  Najdete ho na náměstí Karlsplatz. Byl založen v době vlády Karla VI. jako projev díků za odvrácení morové epidemie. Kostel má délku 80 metrů, šířku 60 metrů a zdobí jej kopule přes 72 metrů vysoká.

J

Jak jeho název napovídá, je zasvěcen sv. Karlu Boromejskému. Karel Boromejský byl jednou z největších církevních autorit 16. století. Narodil se v zámožné rodině v Lombardii na Boromejském hradě. Už v mládí se stal majitelem kláštera a mohl studovat prestižní školu v Padově. Velmi rychle se o něm začaly šířit informace, že převážnou většinu svých peněz rozdává chudým. Stal se arcibiskupem milánským. V Miláne pak začal provádět velké církevní reformy, které vyústily v pokus o atentát na něj. Karel však přežil a do církevní činnosti se ponořil s ještě větší vervou. Mezi jeho největší zásluhy patří jeho aktivita v době morové epidemie. Zemřel ve věku 46 let na vyčerpání organismu a nedlouho po smrti byl prohlášen za svatého. Zobrazován je obvykle s orlím nosem a přísnou tváří, v oděvu kardinála nebo arcibiskupa.

V roce 1716 se práce ujali postupně barokní stavitelé Johann Bernhard Fischer z Erlachu a jeho syn Joseph Emanuel a roku 1737 byla stavba hotova. Tvůrci se nechtěli omezit pouze na klasické barokní prvky a tak do stavby zakomponovali i dva vysoké sloupy v římsko-orientálním stylu, řecký vstupní portál a spoustu dalších netradičních prvků.

Kapucínský kostel a Císařská hrobka ve Vídni

Tato Habsburská hrobka je známa pod jménem „císařská“ nebo také „kapucínská“. Nachází se v samém centru Vídně pod kapucínským kostelem. Je zde pohřbeno celkem 146 příslušníků habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie. Mezi nimi můžeme najít těla 12 císařů a 19 císařoven.

Pohřbívá se zde od roku 1633 a dosud poslední Habsburk, jehož tělo sem bylo uloženo, je Otto von Habsburk, syn posledního císaře Karla I. Zemřel roku 2011.