Rakousko – Vídeň 2021

Českému chlapeckému sboru Boni pueri se dostalo vysoce prestižního pozvání.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni přivítá sbor ve slavném kostele sv. Karla Boromejského – Karlskirche na vystoupení na slavnostní česko-rakouské mši celebrované společně arcibiskupem pražským Dominikem kardinálem Dukou a arcibiskupem vídeňským Christophem kardinálem Schönbornem.

Tento slavnostní akt, kterého se zúčastní významné osobnosti diplomatického sboru, církve, akademické sféry i veřejného života a který bude přenášet Česká televize a rakouká televize ORF, připomene Jana Nepomuckého. V letošním roce si připomínáme 300 let od světcova blahořečení.

Tato mimořádná akce podtrhne výborné kulturní vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem. Za rakouskou stranu vystoupí hudba Gardy Spolkové armády. Jsem velmi ráda, že se nám za českou stranu podařilo získat příslib účasti právě našeho předního sboru – Boni pueri. 
Boni pueri si vydobyli mimořádné umělecké renomé a mnohokrát přispěli k šíření dobrého jména naší republiky po celém světě, v neposlední řadě svými vystoupeními na významných státních akcích. Také Velvyslanectví České republiky ve Vídni s tímto sborem dlouhodobě a úspěšně spolupracuje,“ píše ve svém pozvání velvyslankyně České republiky JUDr. Ivana Červenková.

Cestu Boni pueri do Rakouska finančně podpořilo město Hradec Králové.