Češi ve Vídni

„Na Boni pueri obdivuji jejich přípravu, muzikalitu a úžasnou disciplinovanost. Myslím si, že Česká republika má velmi málo takových fenoménů jako jsou Boni pueri a vždycky se na tu práci těším!“ prof. Jiří Štilec, přední český muzikolog, pedagog a ředitel hudební agentury ArcoDiva Prague

Český chlapecký sbor Boni pueri přijal v roce 2017 účast v mezinárodním muzikologickém projektu „Češi ve Vídni“. Sérii koncertů a nahrávek realizuje přední česká hudební agentura ArcoDiva Prague. Cílem projektu je obnovit vědomí o úloze a významu českých tvůrců osmnáctého století, kteří komponovali ve Vídni a tvořili spolu s Haydnem, Mozartem a Beethovenem důležitou součást evropského hudebního klasicismu a raného romantismu a spolupráce českých a rakouských hudebníků a vědců. Součástí je i vyhledávání doposud nepublikovaných, nevydaných a nenatočených kompozic českých skladatelů žijících ve Vídni v osmnáctém století, příprava moderních praktických edic jejich děl.

Boni pueri provedli již v roce 2017 s úspěchem dílo Jana Václava Stamice Missa solemnis za doprovodu slavného Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim. Posluchači si mohli poslechnout nejen komentovaný koncert v kostele sv. Ambrože v Hradci Králové, ale i v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a ve Valdštejnském paláci v Praze.

„Velmi rádi na projektu spolupracujeme. Během jednoho roku jsme nastudovali dílo Jana Václava Stamice, Bachovy Matoušovy pašije a nyní dílo Leopolda Koželuha. Lepší exkurz do hudebních dějin jsme se pro naše kluky nemohli přát,“ říká ředitel Boni pueri Pavel Horák.

Pro letošní rok sbor nastudoval a provádí dílo Leopolda Koželuha, dalšího českého skladatele a pedagoga, který ve Vídni, na císařském dvoře, získal místo učitele hudby arcivévodkyně Marie Alžběty, dcery Marie Terezie.  Boni pueri vystoupí s Komorní filharmonií Pardubice za řízení předního českého dirigenta Marka Štilce.

„V hudbě těžko sestavovat tabulky a žebříčky, opravdu muzika není skokem do dálky, ale v době, kdy ve Vídni Stamic, Koželuh a další působili, byli vnímáni jako elitní hudebníci. Někteří v úplně stejné rovině jako Haydn, Mozart a Beethoven. Například Koželuhovy symfonie byly někdy připisovány Haydnovi. To hovoří samo za sebe,“ říká dirigent a ředitel projektu Marek Štilec.