Koncerty v Sukově síni provázely ovace ve stoje!

Před několika lety se začal rodit nový mezinárodní muzikologický projekt hudební agentury ArcoDiva Prague – Češi ve Vídni. Jeho duchovním otcem se stal uznávaný hudební pedagog a přední český muzikolog a historik prof. Jiří Štilec.

„Myslím si, že stojí zato připomenout, že hudební Vídní druhé poloviny 18. století a na začátku 19. století nehýbali jen skladatelé jako Haydn, Mozart nebo Beethoven, ale že mimořádného uznání, ale i společenského postavení, dosáhl velký počet hudebníků, pocházejících ze Zemí Koruny české. Leopold Koželuh patřil k hudební elitě tehdejší Vídně. Proto se domnívám, že stojí za to jejich tvorbu představit publiku na koncertech nebo na zvukových nosičích u nás i ve světě, připomenul pro média dirigent Marek Štilec, který stál již na mnoha významných světových pódiích.

A právě tito dva muži, prof. Jiří Štilec a jeho syn Marek, oslovili ředitele Českého chlapeckého sboru Boni pueri dr. Pavla Horáka s participací jeho sboru – Boni pueri – na celém několikaletém projektu.  Jsou nabídky, které se neodmítají,  a tak se začal připravovat první koncert – provedení nádherného díla Jana Václava Stamice Missa solemnis se slavným mannheimským orchestrem. Od toho pak už byl je další krůček k letošním koncertům a druhému, byť neprávem trochu opomíjenému autorovi, současníku Haydna a Mozarta – Leopoldu Koželuhovi.

Komorní filharmonie Pardubice se na celém projektu také podílela a zařadila koncerty do svých třech abonentních řad. Koncerty provázel bouřlivý potlesk a na posledním z nich se účinkující dočkali i ovací ve stoje. Sukova síň plná nadšených posluchačů byla tou největší odměnou, které po pečlivém nastudování a provedení na kluky z Boni pueri čekal.

Osobně jim pak poděkoval nejen jejich ředitel Pavel Horák se sbormistrem Jaroslavem Šlaisem, který se na nastudování významnou měrou podílel, ale také sám dirigent Marek Štilec, hudební skladatelka Sylvie Bodorová, cembalista Filip Dvořák či sopranistka Simona Eisinger. Zvláštní poděkování se pak zpěvákům Boni pueri, klukům ve věku od 9 do 20 let, dostalo od osobnosti nad jiné významné – předního českého muzikologa, ředitele hudební agentury ArcoDiva Prague prof. Jiřího Štilce.

„Je pro nás velkou radostí spolupracovat s Českým chlapeckým sborem Boni pueri,“ říká, „věřím, že ta spolupráce bude pokračovat dál, těšíme se na další velké projekty, protože ti chlapci dokáží skutečně interpretovat ty nejtěžší a nejkomplikovanější kompozice,“ dodal prof. Jiří Štilec.

Koncerty projektu Češi ve Vídni nekončí, pokračují do Koželuhových rodných Velvar a nakročeno mají i do zahraničí.

V Pardubicích 14. – 16. 5. 2018

Leopold Koželuh se vrátil do svých rodných Velvar

Leopold Koželuh se vrátil do rodných Velvar. Takto by se dalo popsat příjemné odpoledne a podvečer malebného středočeského městečka. V brzkém odpoledni vjíždí autobus plný zpěváků Boni pueri do Velvar, na náměstí je klid a několik dětí přichází do místní umělecké školy. Zde naši zpěváci nacházejí své skvělé zázemí, vítá je starosta obce, který se na koncertu spolu se společností ArcoDiva Prague podílí. Kluci jsou vítáni místními koláčky a úsměvy kolemjdoucích a učitelů ZUŠ. Během zkoušky s dirigentem Markem Štilcem se padesátka zpěváků připravuje na svůj čtvrtý „koželuhovský koncert“.

„Potkáváme se zde s našimi přáteli z hudební agentury ArcoDiva Praga – panem prof. Jiřím Štilcem, jeho ženou, hudební skladatelkou Sylvií Bodorovou a panem dirigentem Markem Štilcem. Spolupracujeme s nimi mnoho let, jsou to naprostí profíci a práce s nimi je pro kluky velmi obohacující,“ říká zástupkyně ředitele Boni pueri Hana Musílková.

„Hudební skladatel Leopold Koželuh pocházel se skromných poměrů. Jeho otec byl velvarským ševcem, později i hostinským a obchodníkem. Ve Velvarech získal Koželuh své první hudební vzdělání. Právě slavná česká kantorská tradice je jedním z důvodů, proč byly Čechy v této době nazývány „Konzervatoří Evropy“. Mimo jiné o mimořádně vysoké úrovni hudebního vzdělání i v nejmenších českých městech hovoří ve svém cestopise i Charles Burney. Své hudební vzdělání si Leopold Koželuh ještě rozšiřuje v Praze u svého bratrance Jana Antonína Koželuha, pozdějšího regenschoriho v chrámu sv. Víta. Z Prahy již jeho cesta v roce 1778 vedla do Vídně,“ připomněl začátky velvarského rodáka prof. Jiří Štilec, duchovní otec projektu Češi ve Vídni.

Přelomová pro Koželuhovu kariéru byla korunovace Leopolda II českým králem v roce 1791. K této příležitosti byla objednána dvě hudební díla – Mozartova opera La Clemenza di Tito a Koželuhova Korunovační kantáta. Právě ta zcela zastínila i dílo Mozartovo. Patrně i tento úspěch vedl ke Koželuhovu jmenování do jedné z nejvýznamnějších hudebních pozic – na císařském dvoře byl jmenován komorním kapelníkem a dvorním skladatelem. Je tedy zcela logické, že Leopold Koželuh, rodák z Velvar, stál ve středu hudebního dění ve Vídni a měl bohaté styky s kolegy Haydnem, Mozartem i Beethovenem.

Koncertem provázel přední český moderátor Jiří Vejvoda. I s ním spolupracují Boni pueri několik let. Než byla zahájena druhá část koncertu, pozval před účinkující i ředitele Boni pueri Pavla Horáka. Otázky byly nasnadě, Boni pueri nastudovali krásná díla v projektu Češi ve Vídni a již za několik týdnů vycestují na své velké, již čtvrté turné, do Číny.

Na koncertě, kde Boni pueri doprovodila Komorní filharmonie Pardubice, s níž sbor absolvoval již tři koncerty ve filharmonické abonentní řadě, zaznělo nejprve dílo W. A. Mozarta, Koželuhova současníka, poté již Mistrova předehra G dur, árie in B „Umbra noctis orbem tangit“, árie in Es „Quaeso ad me veni“ a slavná Mše C dur. Koncert pevně vedl dirigent Marek Štilec, sopránového partu se ujala Michaela Rózsa Růžičková, na varhanní pozitiv doprovodil Filip Dvořák.

„Děkujeme vám za úžasný koncert. Jsme velmi pyšní, že taková tělesa zavítala k nám, do Velvar,“ řekl starosta města.  „Pokud budete mít kdykoli cestu přes Velvary, rád vás, kluci, uvidím, jste skvělí a my si vaší návštěvy moc vážíme a z koncertu se budeme těšit ještě dlouho,“ dodal na adresu Českého chlapeckého sboru Boni pueri.