Český chlapecký sbor Boni pueri připravil nový velký muzikologický projekt „BONI PUERI ZPÍVAJÍ DÍLO LEOPOLDA HOFMANNA“. Odborným garantem je přední český dirigent MgA. Marek Štilec, který také dílo se sborem úspěšně provedl, dramaturgem prof. Jiří Štilec, vedoucí katedry na HAMU a ředitel prestižní hudební agentury ArcoDiva Prague.

Projekt významnou měrou od samého počátku připravuje ředitel Boni pueri PhDr. Pavel Horák, Ph.D., nácvik po jednotlivých hlasech zajišťoval sbormistr Jan Jiráček, Dis., varhanní doprovod byl svěřen vynikajícímu klavíristovi Robertu Fuchsovi. Produkčně se na celém projektu pro Českou republiku i zahraničí podílí zástupkyně ředitele Boni pueri Mgr. Hana Musílková.

Leopold Hofmann působil v Katedrále sv. Štěpána ve Vídni, kde získal místo jako regenschori. Jeho asistentem se postupně stal, tenkrát ještě málo známý, Wolfgang Amadeus Mozart. Hofmannovo dílo je rozsáhlejší, naše dramaturgie pro chlapce vybrala nádherné Requiem, které je pro chlapecký sbor velmi vhodné.

Boni pueri vybrali pro své koncerty několik významných míst, mezi nimiž nemohla chybět právě Hofmannova milovaná Vídeň. Vždyť právě tady spatřilo toto nádherné dílo, ze kterého Mozart bezesporu čerpal, světlo světa.

Projekt svou duchovní silou nadchl i Dominika kardinála Duku, arcibiskupa pražského a primase českého, který nad ním převzal záštitu.

Projekt významnou částkou podpořilo ministerstvo kultury České republiky.