Stejně jako každý rok, patří konec školního roku přehrávkám na hudební nástroje. V září 2013, kdy získala naše umělecké škola samostatné a větší prostory pro výuku, jsme mohli našim žákům nabídnout také hru na hudební nástroje, které vhodně pak doplňují jejich výuku zpěvu. Pan ředitel dr. Pavel Horák promluvil ke všem chlapcům a popřál jim hodně úspěchů a radosti z hudby.

Ve veřejných přehrávkách se přestavila zhruba třicítka žáků. Celým odpolednem provázela vedoucí klavírního oddělení Tereza Špuláková, DiS. Každý učitel své žáky představil, někteří se také do hry s nimi zapojili. Děkujeme všem vyučujícím, kteří své žáky velmi dobře připravili. Závěr pak již patřil poděkování a zápisu do hodin na příští školní rok.

přeh 1přeh 7 přeh 4  přeh 2přeh 10 přeh 9 přeh 8 přeh 6přeh 5přeh 27 přeh 25 přeh 22 přeh 21 přeh 20 přeh 17 přeh 16 přeh 12přeh 30     přeh 39 přeh 38 přeh 34přeh 40 přeh 37 přeh 36 přeh 33 přeh 32 přeh 31

 

přeh 29 přeh 28 přeh 26přeh 23 přeh 19 přeh 18přeh 15 přeh 14 přeh 13 přeh 11přeh 41