Zpravodajství z projektu

Fantastický závěr série koncertů Bachových Matoušových pašijí v Rudolfinu

Matoušovy pašije je ještě v podobě dvou koncertů vrátily v druhém dubnovém týdnu do slavného Rudolfina. Brzy ráno odjíždějí dva autobusy chlapců do Prahy, kde je čeká ještě pravidelná zkouška s orchestrem. Vše jde jako po másle, produkce České filharmonie se o nás výborně stará, sólisté i hráči orchestru se na nás mile usmívají a i ti nejmladší kluci se v labyrintu zázemí Rudolfina pohybují naprosto samozřejmě  a s přehledem.

Ve chvíli, kdy se rozezpívávají sólisté, máme chvíli volno, ale pro mnohé z nás i jejich zkouška je tím nejlepším workshopem. Vidět při práci úžasné muzikanty i takové sólisty jakými jsou mezzosopranistka Markéta Cukrová či tenorista Jaroslav Březina, ne tak, jak je tomu v klasických připravených dílnách, ale při běžné práci se všemi domluvami, úpravami, pečlivostí, profesionalitou, radostí, humorem, to je skutečný masterclass. A co může být lepšího?

Oba koncerty měly velký úspěch, provázely je dokonce ovace ve stoje a nadšené výkřiky. Oběma sborům Boni pueri i choralistům přišli poděkovat i dirigent Marko Ivanovič, průvodce koncerty Petr Kadlec nebo třeba sólistka Markéta Cukrová.

„Kluci, moc Vám za tu krásnou práci, kterou jsme si mohli užít, děkuji. Byli jste výborní, lépe by to nezazpívali ani filharmonici. Moc se těším, až Matoušovy pašije provedeme celé,“ řekla zpěvákům Markéta Cukrová, jejíž part byl fantastický. Stejně tak zazářil tenorista Jaroslav Březina, který před lety s Boni pueri turné po Holadsku s Pavlem Horákem v roli dirigenta, absolvoval.  I tentokrát zpíval skvěle náročnou roli Evangelisty, který příběh vypráví.

„Je nepochybné, že Matoušovy pašije mají v celém Bachově díle výjimečné postavení. Když nabídka do Boni pueri od České filharmonie přišla, stáli jsme jsme u nás v samém počátku projektu pomyslně na dvou březích. Na jednom já, náš sbormistr Jaroslav Šlais a hlasový poradce Jan Jiráček, kteří jsme před šestnácti lety Pašije prováděli, já jako dirigent a oni jako zpěváci Boni pueri. A pak osmdesátka našich kluků, kteří věděli, že sbor Matoušovy pašije v minulosti prováděl, protože ve vzpomínkách jsme se k nim pořád vraceli, včetně různých zážitků z více než padesáti koncertů v Holandsku, ale nikdy je tito chlapci nezpívali a dílo nestudovali. Na konci té krásné práce, po čtyřech úžasných koncertech na pódiu pražského Rudolfina, jsme se díky tomuto velkolepému dílu, nad kterým jsme se potkávali, dostali všichni na jednu vlnu společného zážitku, o kterém jsme si do té době jen vyprávěli. Matoušovy pašije posunuly Boni pueri zase o velký kus dopředu, zažili jsme krásné období a všichni z toho máme upřímnou radost,“ říká ředitel Boni pueri Pavel Horák.

Celý náročný projekt nazvaný „Čtyři kroky do nového světa – Matoušovy pašije s Boni pueri“ v České filharmonii připomněl smysl lidského bytí i morální apel. Bachova hudba není jen skvěle odvedenou řemeslnou prací, ale jde hlavně o hluboké vyjádření skladatelova vztahu k Bohu a víře. Symbolicky Matoušovy pašije byly i pro něj samotného jakýmsi začátkem „nového světa“.

Matoušovy pašije patří k vrcholům Bachovy tvorby a vokální tvorby vůbec. To, že Česká filharmonie přizvala ke spolupráci přizvala právě Český chlapecký sbor Boni pueri, je pro sbor velkou ctí. Provedení Matoušových pašijí patřilo k vrcholu sezóny sboru a stalo se významným mezníkem v dějinách Boni pueri.

Provedení Matoušových pašijí na půdě slavného Rudolfina

Matoušovy pašije v podání Boni pueri se vracejí – a rovnou do slavného pražského Rudolfina s vynikajícími sólisty! Před osmdesáti zpěváky sboru byly první dva koncerty.  Malí choralisté i členové obou sborů (Bachovo dílo je psáno pro dva chlapecké sbory), měli od managementu České filharmonie zajištěn skvělý servis v podobě ubytování v hotelu Meda umístěném v renovované klasické budově z 30. let, odkud je blízko na Pražský hrad či Karlův most.

Slavnostní večerní koncert se konal v rámci abonentní řady České filharmonie byl nazván „Čtyři kroky do nového světa – Bachovy Matoušovy pašije“.

„Všem dospívajícím a dospělým posluchačům, kteří se chtějí o hudbě dozvědět víc, nabízíme abonentní řadu ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA. Zahrnuje komentované večerní koncerty, jejichž prostřednictvím se setkáte se zásadními symfonickými díly. V první části večera se skladby rozebírají, aby bylo možné nahlédnout do skladatelského myšlení velkých tvůrců. Ve druhé části pak dílo zazní jako celek, v případě rozsáhlých kompozic výběr,“ píše se na stránkách České filharmonie.

A tak před úderem půl osmé stoupají choralisté po točitých schodech na emporu, aby celý koncert chorálem zahájili. Nejmladší chlapec je osmiletý, na svůj part se pečlivě připravoval a hrdě nese černé desky s notami. Je to i jeho velký den. V sále pak sedí ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri Pavel Horák. Právě on nastudoval se svými zpěváky chlapeckého sboru Matoušovy pašije pro první provedení v Čechách. Od roku 1997 je pak provedl jako dirigent v padesáti reprízách v Holandsku.

Po úvodní části se netradičně otevírají dveře a přicházejí po obou stranách dva chlapecké sbory – všichni jsou Boni pueri – tak, jak to dramaturgicky postavil dirigent Marco Ivanovič a vedoucí edukačních programů České filharmonie Petr Kadlec. Zpěváci se pak ve svých tradičních zlatých krojích na pódium ještě vracejí, tentokrát již do klasičtějšího postavení do dvou sborů ke dvou orchestrům.

Nejkrásnější a nejpůsobivější části díla jsou rozebrány, před emporou na plátně je možno číst český překlad Pašijí, neboť jsou zpívány v originále. V roli Evangelisty doslova září tenorista Jaroslav Březina, nádherný part odzpívala i špičková mezzosopranistka Markéta Cukrová.

„Je to nádherné dílo, doufám, že s kluky následně provedeme Pašije celé,“ vyslovila přání mezzosopranistka, která je žádána po celém světě.

Dílo má nejen ohromný duchovní rozměr, ale je v podstatě i velmi moderní. Kluci se na provedení Pašijí chystali velmi rádi, klasická hudba patří již pevně do jejich repertoáru.

„Rádi otevíráme klukům dveře do různých žánrů a oblastí hudby. Jen ten, kdo toho hodně ví, si dokáže pro sebe dobře vybrat. Matoušovými pašijeme však žila celá naše škola, naši zaměstnanci a především sbormistři a naši chlapci. Mám velkou radost, že jsem na provedení kývl, byť nabídka přišla ve chvíli, kdy máme již projekty, které musíme studovat, na dvě koncertní sezóny. Ale Matoušovy pašije a navíc ve spolupráci s Českou filharmonií odmítnout nelze. Celých šestnáct let jsem si přál, aby se vrátily do Čech tak , jak je Bach napsal – pro dva chlapecké sbory. Náš sen nám splnil a naplňuje nás to všechny nesmírnou radostí. Děkuji všem, kteří se na provedení podíleli, zejména našim chlapcům, i všem, kteří na nás mysleli a podporovali nás,“ dodal po koncertě ředitel Boni pueri Pavel Horák.

Boni pueri čekají v Rudolfinu ještě další dva koncerty.

Generální zkouška s orchestrem- Matoušovy pašije

Slunečný den na Velikonoční pondělí provázel zpěváky Boni pueri na cestě do Prahy, kde se v Rudolfinu konala generální zkouška celého projektu. Účastnili se jí spolu s námi oba orchestry České filharmonie, dirigent Marko Ivanovič a sólisté. Moc rádi jsme se zase po několika letech potkali s vynikající mezzosopranistkou Markétou Cukrovou, s níž jsme prováděli např. Dvořákovu mši D dur nebo sólistou opery Národního divadla a držitelem Ceny Thálie za rok 2015 Jaroslavem Březinou. S ním jsme trávili hudební začátek prázdnin na mezinárodním festivalu Smetanova Litomyšl při provedení opery Henryho Purcella Fairy Queen. Náš pan ředitel ním však vzpomínal především na desítky koncertů s Bachovým dílem. Matoušovy pašije provázely oba muže plných šest let. Není bez zajímavosti, že tenkrát stál za dirigentským pultem sám ředitel Boni pueri Pavel Horák.

Vzpomínek by bylo na několik dní, ale čas je neúprosný. A tak nastupují na emporu malí choralisté, a ředitel edukačních programů České filharmonie Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanovič, kteří budou koncert komentovat, si vymýšlí ještě různé vychytávky pro posluchače. Koncerty se budou navíc lišit, dopolední budou více popisné a rozborné, večerní nikoli. Diváci a posluchači zároveň si jistě přijdou na své.

„Mám z kluků velkou radost a moc se s nimi na koncert těšíme. Věříme, že se společně ještě k dílu v dalších letech vrátíme, vždyť Boni pueri dokázali postavit dva sbory a dílo pečlivě připravit,“ řekl dirigent Marko Ivanovič.

„Je to tentokrát pro nás velká neznámá. Věříme, že posluchači komentovaný koncert ocení. Nemusíme naše chlapce vodit na výchovné koncerty a pouštět jim jen ze záznamu práci skutečných osobností. Naši kluci stojí na pódiu Rudolfina, krásné koncertní síně a vidí přímo naživo, jak pracuje vynikající mezzosopranistka, tenorista, dirigent, produkční, jak se připravují a jakou práci odvádějí filharmonici. A to je ta nejlepší hudební škola,“ dodal ředitel Boni pueri Pavel Horák.

Generální zkoušky se účastnil i štáb České televize, který zpovídal Pavla Horáka i několik chlapců. Záznam generální zkoušky bude vysílat program ČT art.

1. zkouška s orchestrem- Matoušovy pašije

Projekt „Matoušovy pašije 2018 s Boni pueri“ má za sebou první zkoušku s orchestrem České filharmonie. Na Zelený čtvrtek se sešli zpěváci Boni pueri s muzikanty ve Dvořákově síni novorenesanční budovy pražského Rudolfina.

„Do Prahy jsem přivezli na osmdesát zpěváků, dva sbory. Moc hezky nás v České filharmonii přijali. Zkouška byla velmi náročná,  ale orchestr hrál výborně a moc dobře se nám s dirigentem Marko Ivanovičem pracovalo. Ten spolu s ředitelem edukativních programů Petrem Kadlecem, který Pašijemi provede slovem, si na nás vymysleli i jedno velké překvapení, které ale do koncertu nesmíme prozradit,“ usmíval se po zkoušce spokojeně ředitel Boni pueri Pavel Horák.

Během zkoušky chlapci mohli pozorovat při práci i přední českou mezzosopranistku Markétu Cukrovou, jednu z nejvyhledávanějších zpěvaček nejen u nás, ale i v zahraničí. Kluci se podívali tentokrát na Matoušovy pašije tzv. z výšky – zpívali totiž z rudolfinské empory, přestože koncertní provedení zazní z pódia. Přestože Boni pueri v sále Rudolfina již několikrát zpívali, pro některé, zejména mladší chlapce, to byla premiéra.

Dvořákova síň je fascinujícím prostorem. České filharmonii slouží již celých 122 let, od 4. ledna 1896. Prvním dirigentem, který zde vystoupil, nebyl nikdo menší než hudební skladatel Antonín Dvořák. Možná netušíte, že v roce vzniku samostatné České republiky, v roce 1918, se koncertní síň proměnila na zasedací síň Parlamentu České republiky. Za války pak zapracovali architekti na její nynější podobě.

Když stojíte v blízkosti monumentálních varhan, dostává Bachovo dílo ještě další rozměr.

Zpravodajství z projektu

Český chlapecký sbor Boni pueri přijal na podzim roku 2017 pozvání České filharmonie k provedení výňatku díla Johanna Sebastiana Bacha Matoušovy pašije.  Cyklus čtyř koncertů nazvaný  „Čtyři kroky do nového světa – Bachovy Matoušovy pašije“ bude komentářem provázet ředitel edukačních programů České filharmonie Petr Kadlec. Orchestr řídí Marko Ivanovič.

Boni pueri se tak po šestnácti letech letech vracejí k nastudování tohoto náročného díla. Poprvé jej totiž provedli 18. října 1997 za řízení dirigenta Pavla Horáka, který v té době působil a dodnes působí jako ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Stejně jako před lety se připravují dva sbory, které vystoupí spolu se šesti sólisty, mezi nimiž jsou taková zvučná jména jako Jaroslav Březina či Markéta Cukrová. Na pódiu se představí na 80 chlapců.

„Bachovy Matoušovy pašije jsou pro mne doslova srdeční záležitostí, je to nejkrásnější dílo, které znám a jsem šťastný, že se další generace kluků k němu může přiblížit. Chlapce seznamujeme s tímto pašijovým příběhem a snažíme se, aby poznali krásu Bachova díla. Je nepochybné, že když si o něm jen nečtou, ale sami mohou být tohoto díla součástí, je prožitek jedinečný, velmi osobní a nenahraditelný,“ říká Pavel Horák, který dílo v roli dirigenta provedl zejména v Holandsku více než padesátkrát.