Slavní Češi ve Vídni

Český chlapecký sbor Boni pueri přijal v roce 2017 účast v mezinárodním muzikologickém  projektu přední české hudební agentury AecoDiva Prague – Češi ve Vídni.

„V hudbě těžko sestavovat tabulky a žebříčky, opravdu muzika není skokem do dálky, ale v době, kdy ve Vídni Stamic, Koželuh a další působili, byli vnímáni jako elitní hudebníci. Někteří v úplně stejné rovině jako Haydn, Mozart a Beethoven. Například Koželuhovy symfonie byly někdy připisovány Haydnovi. To hovoří samo za sebe,“ říká dirigent a ředitel projektu Marek Štilec.

V prvním roce provedli zpěváci Boni pueri dílo Jana Václava Stamice Missa solemnis. Za celým projektem stojí muzikolog a manažer Jiří Štilec. Jeho dalším objevem je Koželuhova zednářská oslavná kantáta připsaná císaři Josefu II. Má název Joseph der Menscheit Segen a zazní v novodobé premiéře v polovině května v pardubické abonentní koncertní řadě tamní Komorní filharmonie za řízení dirigenta Marka Štilce.  Sborové party zazní v podání Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Připravuje se také vzpomínkový koncert v Koželuhových rodných Velvarech. Dílo umělci natočí pro společnost NAXOS.